Ervaring A.

KRACHT!
Daar kwam ik voor, toen ik bij Sonja aanklopte.
Kracht had ik wel, maar die gebruikte ik om het hoofd te bieden aan alles wat mij “werd aangedaan”.
Door de nieuw geleerde en opnieuw ontdekte inzichten laat ik nu diezelfde kracht stromen om sterk in het leven te staan, zelfstandig en vol zelfvertrouwen. Dit heeft tot gevolg gehad dat mij niets meer “wordt aangedaan”. Mijn ontdekte kracht heeft  mij op een gemakkelijke manier geluk, waardering en liefde gebracht . Dat vertrouwen heb ik in mij gevonden. Door de NEI-therapie leer je jezelf goed kennen en krijg je waardevolle inzichten, die van groot belang zijn bij het omdraaien van negatief naar positief, naar KRACHT!

Sonja dank!